φειτ

Ἀνάμεσα στα ἑπτά καί τά δώδεκα ἕνα παιδί εἷναι ἕνα θαυμαστό πλάσμα, εὐγενικό, μυαλωμένο καί ἀνοιχτό. Ζεῖ μές στήν ἀπόλυτη λογική καί μές στή χαρά. Εἷναι γεμάτο ἀγάπη κι εὐχαριστιέται μέ τήν αγάπη πού τοῦ δίνουν οἱ γύρω τοῦ. Καί μετά, ὅλα πᾶνε κατά διαόλου. Ἀναπόδραστα, ὅλα πᾶνε κατά διαόλου.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: